ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АФНУ в 2006-2007р.р.

1. Політика членства:
1.1. проведення низки заходів (круглі столи, конференції, тощо) для вироблення концепції довгострокового розвитку АФНУ та визначення її місії;
1.2. проведення роботи з регіональними об’єднаннями фахівців з нерухомості з метою у довгостроковій перспективі створення єдиної професійної організації рієлторів;
1.3. розробка і впровадження нормативно-методичного забезпечення (стандартів) діяльності членів АФНУ на ринку нерухомості;
1.4. контроль за додержанням вимог Кодексу етики та професійних стандартів;
1.5. розвиток регіональної структури АФНУ. Створення регіональних відділень в Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій областях;
1.6. залучення нових членів АФНУ, проведення зустрічей керівництва АФНУ з фахівцями з нерухомості в регіонах. Створення мережі регіональних відділень в районних центрах;
1.7. забезпечення жорсткого виконання вимог Статуту.
2. Сервіс для членів АФНУ :
2.1. забезпечення консультацій з оперативних питань;
2.2. забезпечення консультацій з юридичних питань;
2.3. інформаційне та програмне забезпечення членів АФНУ. Вдосконалення роботи Сайту АФНУ;
2.4. створення Третейського суду.
3. Заходи АФНУ:
3.1. конференції і семінари з актуальних питань розвитку ринку нерухомості, згідно плану АФНУ.
4. Формування законодавчого простору та взаємодія з держструктурами і громадськими організаціями в Україні:
4.1. забезпечення участі АФНУ в розробці, вдосконаленні, експертизі та громадській підтримці законів та нормативних актів , що направлені на захист прав власників, операторів ринку нерухомості та добросовісних набувачів нерухомості;
4.2. участь в розробці і лобіюванні законів, що стосуються ринку нерухомості України;
4.3. проведення внутрішньої добровільної сертифікації рієлторів і рієлторських підприємств;
4.4. організація і підтримання системи моніторингу чинного законодавства та нових законодавчих і підзаконних актів, що впливають на ринок нерухомості України;
4.5. боротьба з монополізмом держструктур, що працюють на ринку нерухомості і захист інтересів рієлторів;
4.6. забезпечення взаємодії і співробітництво з державними органами влади, через участь в роботі Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України та Громадської колегії при Госкомпідприємництві.
5. Міжнародні зв’язки:
5.1. встановлення контактів і забезпечення взаємодії з спорідненими організаціями закордонних країн;
5.2. взаємодія з Російською Гільдією Рієлторів.

6. Розробка і впровадження комплексної програми і підвищення кваліфікації фахівців з нерухомості, що направлена на підвищення професіонального рівня рієлторів:
6.1. створення учбового центру при Консультаційно-інформаційному центрі АФНУ;
6.2. співпраця з державними та комерційними учбовими закладами в Україні;
6.3. співробітництво з Центрами підготовки рієлторів в Україні та закордоном.
7. Формування позитивного іміджу АФНУ та її членів:
7.1. робота зі ЗМІ – інформування про діяльність АФНУ;
7.2. публікація аналітичних матеріалів про ринок нерухомості України, публічні заяви і звернення до органів влади з питань розвитку ринку нерухомості;
7.3. проведення прес-конференцій та брифінгів з актуальних питань ринку нерухомості.

Compare listings

сравнить